Uusimmat ratkaisut

16.11.2017
Lakiviittaus
Määräaikainen työsopimus
Työehtosopimuksen tulkinta
16.11.2017
Valitusasia
Valituksen tutkiminen
16.11.2017
Työaikalain 14 §:n 1 momentin mukainen lupa työaikalain 6 §:stä poikkeamiseen
Valitusasia