Etusivu » Ratkaisut

Ratkaisut

 • Sairausajan palkka
  Saman sairauden uusiutuminen
 • Työajan sijoittaminen
  Työehtosopimuksen tulkinta
 • Osittainen hoitovapaa
  Palkkaus
  Työehtosopimuksen tulkinta
  Työehtosopimuksen tieten rikkominen
  Valvontavelvollisuus
  Äitiysvapaa
 • Matkustamohenkilökunnan tehtävät
  Työehtosopimus
  Työnjohto-oikeus
 • Matkakustannusten korvaaminen
  Työehtosopimuksen tulkinta
  Työsuhteen ehtojen muuttaminen
 • Lakko
  Työrauha
  Valvontavelvollisuus
 • Tehtävän vaativuustaso
  Työehtosopimuksen tulkinta
 • Lakko
  Työrauha
  Valvontavelvollisuus
 • Lakko
  Työrauha
 • Palkkaus
  Työehtosopimuksen tulkinta
 • Työehtosopimuksen yleissitovuus
  Valitusasia
 • Paikallinen sopiminen
  Palkkaus
  Työehtosopimuksen tulkinta
  Työehtosopimuksen voimassaolo
 • Lausuntoasia
  Sovellettava työehtosopimus
 • Lakko
  Työrauha
 • Sovinto
 • Henkilöstöryhmään kuuluminen
  Työehtosopimuksen tulkinta
 • Kanteen tutkiminen
  Oikeudenkäyntiväite
  Palkkaus
  Tieten rikkominen
  Valvontavelvollisuuden laiminlyönti
 • Kanteen peruutus
 • Työehtosopimuksen tulkinta
  Työntekijän vakinaistaminen vahvuuslaskennan perusteella
 • Kanteen peruutus
 
Julkaistu 17.9.2013