Etusivu » Ratkaisut

Ratkaisut

 • Matkakustannusten korvaaminen
  Työehtosopimuksen tulkinta
  Työsuhteen ehtojen muuttaminen
 • Lakko
  Työrauha
  Valvontavelvollisuus
 • Tehtävän vaativuustaso
  Työehtosopimuksen tulkinta
 • Lakko
  Työrauha
  Valvontavelvollisuus
 • Lakko
  Työrauha
 • Palkkaus
  Työehtosopimuksen tulkinta
 • Työehtosopimuksen yleissitovuus
  Valitusasia
 • Paikallinen sopiminen
  Palkkaus
  Työehtosopimuksen tulkinta
  Työehtosopimuksen voimassaolo
 • Lausuntoasia
  Sovellettava työehtosopimus
 • Lakko
  Työrauha
 • Sovinto
 • Henkilöstöryhmään kuuluminen
  Työehtosopimuksen tulkinta
 • Kanteen tutkiminen
  Oikeudenkäyntiväite
  Palkkaus
  Tieten rikkominen
  Valvontavelvollisuuden laiminlyönti
 • Kanteen peruutus
 • Työehtosopimuksen tulkinta
  Työntekijän vakinaistaminen vahvuuslaskennan perusteella
 • Kanteen peruutus
 • Eläke
  Lisäeläketurva
  Työehtosopimuksen tulkinta
 • Työrauha
  Työtaistelutoimenpiteellä uhkaaminen
 • Lakko
  Työrauha
  Valvontavelvollisuus
 • Työrauhavelvollisuuden rikkominen
  Työstä kieltäytyminen
  Työtaistelutoimenpide
  Valvontavelvollisuus
 
Julkaistu 17.9.2013