Etusivu » Ratkaisut

Ratkaisut

 • Palkkaus
  Virkaehtosopimuksen tulkinta
 • Käsittelyratkaisu
  Puutteellinen haastehakemus
  Tutkimatta jättäminen
 • Kanteen peruutus
 • Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuus
  Työehtosopimuksen tulkinta
  Työvoiman vähentämisjärjestys
  Valvontavelvollisuus
 • Lakko
  Työtaistelu
  Valvontavelvollisuuden laiminlyönti
 • Työtaistelu
  Työtaistelutoimenpide
 • Lakko
  Työrauha
 • Kanteen peruutus
 • Työrauhavelvollisuuden rikkominen
  Työstä kieltäytyminen
  Työtaistelutoimenpide
  Valvontavelvollisuus
 • Lausuntoasia
 • Lakko
  Työrauha
 • Lakko
  Työrauha
 • Lakko
  Työrauha
  Vastatyötaistelu
 • Lakko
  Poliittinen työtaistelu
  Työrauha
  Työtaisteluoikeus
  Virka- ja työehtosopimuksen tulkinta
  Virkamiehen pysyvä työrauhavelvollisuus
  Virkamiehen työtaisteluoikeus
  Yhdistymisvapaus
 • Lakiviittaus
  Määräaikainen työsopimus
  Työehtosopimuksen tulkinta
 • Valitusasia
  Valituksen tutkiminen
 • Työaikalain 14 §:n 1 momentin mukainen lupa työaikalain 6 §:stä poikkeamiseen
  Valitusasia
 • Palkkaryhmä
  Tehtävän vaativuusluokka
  Toimen vaativuuteen perustuva palkanosa
  Työehtosopimuksen tulkinta
 • Lakko
  Valvontavelvollisuus
  Ylityökielto
 • Kanteen peruutus
 
Julkaistu 17.9.2013